V městysi Cerhenice, na Kolínsku si můžete zajet „zabloudit“ do unikátního dřevěného bludiště. Svojí rozlohou zamotá hlavu nejen dětem, ale i dospělým. Na rovinu, když jsem při snaze najít cestu ven došel po třetí do stejného slepého místa, už mi bylo trochu ouzko a polohlasně jsem si bezprostředně řekl: „Už nechci!“ 😊 Chodby jsou dostatečně široké i pro jízdu s kočárkem a náš starší, neohrožený badatel se odvážil i na průzkum na vlastní pěst.

Bludiště je součástí veřejně přístupného, rozlehlého, dětského hřiště za místní školkou, před kterou pohodlně zaparkujete a nebál bych se zde o víkendu ani přenocovat.

Jde o ideální zpestření delší cesty, přizastavením a protažením ztuhlého svalstva. Dá se zde ale strávit i podstatně více času procházkou po místní naučné stezce, nebo opečením buřtů na velikém ohništi uprostřed dětského hřiště.