Podmínky pronájmu

Rezervovat

Kdo si může obytňák pronajmout

Obytňáky pronajímáme vždy přímo fyzické osobě, starší 21 let, držiteli řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let a po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz, vydaný některým z českých úřadů). Nájemcem mohou být pouze osoby s trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanstvím. Obytňák smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Pronájem právnické osobě řešíme individuálně. 

Vyhrazujeme si právo nepronajmout obytňák bez udání důvodů.

 

Provozní doba

Všední dny 09.00 – 14:00.

 

Cena pronájmu

Minimální cena pronájmu jsou 3 placené dny mimo sezonu a 7 placených dnů v červenci a srpnu. Přičemž se den vyzvednutí a den vrácení počítá jako jeden den.

Příklad víkendového pronájmu:

Vyzvednutí v květnový pátek v 12:00 (0,5 den – 1.745 Kč), sobota (1 den – 3.490 Kč), neděle (1 den – 3.490 Kč), vrácení v květnové pondělí v 12:00 (0,5 den – 1.745 Kč). V součtu tedy 3 placené dny + servisní poplatek 2.090 Kč tzn. celkem ů úhradě za pronájem 12.560 Kč.

Vyzvednutí a vrácení mimo provozní dobu je zpoplatněno částkou 1.000 Kč za jednotlivou situaci.

 

Příklad víkendového pronájmu s vyzvednutím a vrácením mimo provozní dobu:

Vyzvednutí v květnový pátek v 18:00 (1.745 Kč + 1.000 Kč), sobota (3.490 Kč), neděle (3.490 Kč), vrácení v květnové pondělí v 18:00 (1.745 Kč + 1.000 Kč). V součtu tedy 3 placené dny + servisní poplatek 2.090 Kč tzn. celkem k úhradě za pronájem 14.560 Kč.

 

Převzetí a vrácení

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM a stejně tak se i vrací. Vodu a plyn nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme vždy servisní poplatek za vyprázdnění vycházející ze smlouvy o pronájmu. Obytňák je, co se úklidu týče nájemcem vracen ve stejném stavu, v jakém jej přebral. Předání obytňáku zabere většinou slabou hodinku a vrácení cca třicet minut, je třeba s tím počítat.

Časy převzetí a vrácení obytňáku je nutné dodržet s ohledem na ostatní nájemce!

 

Servisní poplatek

Servisní poplatek 2.090 Kč vč. DPH obsahuje:

 • 2x plynová lahev (čistý PROPAN)
 • AdBlue
 • čistá prostěradla
 • chemie do WC
 • speciální toaletní papír
 • mycí prostředek na nádobí
 • houbička na nádobí
 • odpadkové pytle
 • utěrka
 • doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovač, oleje apod.),
 • celková příprava vozidla
 • kompletní vyčištění interiéru vozidla
 • umytí exteriéru vozidla – podle možností
 • desinfekce ozonem
 • přítel na telefonu po dobu pronájmu
 • havarijní pojištění
 • dálniční známka CZ (celoroční), A (červenec, srpen)
 • parkování vašeho vozu po dobu pronájmu u nás
 • zaškolení uživatele
 • neomezený nájezd

 

Kauce

Vratná kauce činí 25.000 Kč a je splatná v hotovosti při převzetí vozidla. Kauce slouží pro pokrytí případných poškození způsobených nájemcem v době pronájmu. Rozumí se taková poškození vozidla, na která se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele.

 

Pojištění

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou All Risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 3 pracovních dnů.

 

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o pronájmu. Po odsouhlasení pak dvě zálohové faktury. První ve výši 50 % z celkové ceny pronájmu splatná do třech pracovních dnů pro závaznou rezervaci termínu. Vozidlo je nezávazně rezervováno maximálně 5 kalendářních dnů od poptávky. Nedojde-li dále k vystavení zálohové faktury a jejímu uhrazení bude vozidlo uvolněno pro dalšího zájemce o pronájem. Druhá zálohová faktura, na zbylou částku ceny pronájmu, je splatná v den předcházející dni převzetí vozidla. Smlouvu nájemce, podepíše a zašle elektronicky do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. V případě, že se pronájem sjednává v období kratším než 4 týdny před zahájením pronájmu, obdrží nájemce jednu fakturu se splatností 3 dny od vystavení.

 

Nájezd kilometrů

V naší půjčovně žádným způsobem nelimitujeme počet najetých kilometrů.

 

Sankce a pokuty

 • V případě, že nájemce vrátí vozidlo s nevyprázdněnou a nevypláchnutou kazetou chemického WC, bude mu účtován poplatek 1.500, – Kč včetně DPH.
 • V případě vrácení běžně znečištěného interiéru, tzn. nevytřeno, neumytá koupelna, WC, lednice, zápach v lednici, nevysáto… bude nájemci účtován poplatek 2.000, – Kč včetně DPH.
 • Při nevratném znečištění (olejem, barvou, zakouřením, propálením atd.) bude nájemci účtován poplatek 5.000, – Kč včetně DPH a plná cenu poškozeného dílu.
 • Při ztrátě dokladů nebo klíčů od vozidla bude nájemci účtována jako smluvní pokuta částka 3.000, – Kč včetně DPH a výdaje související s vydáním nových dokladů, nebo klíčů.
 • Při překročení sjednané doby pro vrácení obytného vozu, bez předchozí dohody s pronajímatelem, je nájemce povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému (nejde však o nájemné, nýbrž o náhradu škody) též smluvní pokutu ve výši 1.000, – Kč včetně DPH za každou započatou hodinu prodlení.
 • Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.), porušením vzniká nárok na úhradu škody ve výši 5.000, – Kč včetně DPH a plné ceny poškozeného dílu.
 • V našich vozidlech není povolen pobyt ani přeprava psů. Porušení tohoto zákazu je zpoplatněno částkou 5.000 Kč

 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

 

Storno podmínky

Rezervační záloha se při stornování 8 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.500,-Kč. Po této době je záloha nevratná.

Dojde-li k předčasnému ukončení nájmu ze strany nájemce, nemá toto vliv na sjednanou výši nájemného v této smlouvě a pronajímatel není povinen přijaté nájemné vracet.

 

Vybavení a příslušenství obytňáku

 • plynový vařič
 • kuchyňský dřez
 • WC
 • sprcha
 • základní nádobí na vaření a stolování
 • markýza
 • nosič na kola
 • nájezdové klíny
 • skládací stolek, 4 stoličky
 • hadice 10 m
 • připojovací kabel k elektřině
 • kempová redukce
 • 25 m prodlužovací buben 230V
 • kanystr na čistou vodu
 • výstražný terč na nosič kol
 • termofolie na skla kabiny
 • smetáček s lopatkou
 • konev plastová na pitnou vodu
 • upevňovací gumy
 • kbelík a hadr na podlahu
 • koště
 • výstražný trojúhelník
 • lékárnička
 • hasící přístroj
 • bezpečnostní vesty
 • opravná sada defektu pneumatiky

 

VZOR SMLOUVY O PRONÁJMU

VZOR SMLOUVY